Open dag Ten Hove, Mariënheem (OV)


Vrijdag 12 juli 2013, van 10 tot 16 uur.

Familie Ten Hove, Kloosterdijk 1, Mariënheem

Familie ten Hove in Mariënheem bouwde een nieuwe ligboxenstal voor 198 melkkoeien. De monumentale boerderij van de familie ten Hove ligt op 600 meter van het Natura 2000-gebied 'Het Boetelerveld'. Momenteel worden er 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee gehouden. Het areaal beslaat 45 hectare, waarvan 35 hectare in eigendom is en 10 hectare wordt gepacht.

De 0+6+0 stal is voorzien van een Zeus sleuvenvloer en is niet onderkelderd. De stal is volgens de normen van de Maatlat Duurzame Veehouderij gebouwd. Ook is de stal voorzien van diepstrooiselboxen die worden gevuld met gescheiden dikke fractie uit mest. De melkstal is voorzien van een 22 stands swing-over van Dairy Master en er is een separatieruimte en een ruim strohok aanwezig.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de open dag!

Vindt uw dealer

Postcode:

Volg ons op:

   

Europe Dairy Systems - Marconiweg 17 - 3899 BR Zeewolde - Nederland - Tel:+31 (0) 88 32479 00 - info@europedairysystems.com
Experience the differnce